QUINTA 1966 – 1967

Les quintes dels nascuts al 1966 i 67 han celebrat avui uja Missa d’Acció de Gràcies a l’ermita (presidida per Mossèn Esteban, fill del poble i membre de una de les quintes). Després han anat al cementeri a resar per els difunts.

You Might Also Like

Leave a Reply